GODZINY OTWARCIA:

Od poniedziałku do piatku przez cały rok kalendarzowy od 6.30 do 17.00 ( z wyjątkiem świat I dni ustawowo wolnych od pracy). W Wigilię i Sylwester od 7:00-14:00. Coroczny termin  przerw w pracy placówki ustala dyrektor przedszkola po konsultacji z TWP.

W trosce o wysoka jakość opieki I edukacji, indywidualne podejście I bezpieczeństwo naszych przedszkolaków zapewniamy małą liczebność grup wiekowych (15 – 20 dzieci).

Realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego