8.00–13.00  

 Realizacja Podstawy Programowej

6.30-7.30  

 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne inspirowane przez dzieci.

7.30-8.00  

Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka. Kontakty indywidualne, np.: rozmowy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

8.00-8.30  

Praca wyrównawcza, ćwiczenia poranne.

8.30-9.00   

Przygotowanie do śniadania, porządkowanie sali, śniadanie.

9.00-10.00  

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą, zgodnych z podstawą programową i dostosowanych do indywidualnych potrzeb dzieci.

10.00-10.15  

Zdrowa przekąska.

10.15-11.30  

Czynności samoobsługowe przed wyjściem na zewnątrz zabawy dowolne, spacery, wycieczki- poznawanie najbliższego otoczenia społecznego i przyrodniczego, zajęcia ruchowe: terenowe, badawcze, tropiące. Zajęcia grupowe wynikające z realizacji programów edukacyjnych.

11.30-11.45  

 II śniadanie.

11.45-14.00  

Spacery, zabawy w ogrodzie, zajęcia dodatkowe, praca indywidualna z dzieckiem, czytanie literatury dziecięcej, zabawy integracyjne, obserwacje dzieci, zabawy ruchowe, zabawy w małych grupach.

14.00-14.30  

Obiad - usprawnianie techniki samodzielnego spożywania posiłku, posługiwanie się sztućcami.

14.30-17.00    Podsumowanie dnia, rozmowy z dziećmi, aktywność własna dzieci, zabawy ruchowe, praca indywidualna z dziećmi i z rodzicami, pogłębianie i utrwalanie zdobytych wiadomości i umiejętności. Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy dziecka. Rozchodzenie się dzieci do domu.