W trosce o wysoka jakość opieki I edukacji, indywidualne podejście i bezpieczeństwo naszych przedszkolaków zapewniamy małą liczebność grup wiekowych (14 – 20 dzieci).

Realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego.

  "Zielony Zakątek"  w ramach czesnego oferuje:

  • 4 zdrowe posiłki,
  • zajęcia dydaktyczne rozwijające funkcje percepcyjno–motoryczne i poznawcze z zakresu edukacji,
  • językowej, muzycznej, matematyczno–przyrodniczej, plastyczno–technicznej i ruchowej,
  • język angielski,
  • zajęcia muzyczne przeplatane również z językiem angielskim,
  • zajęcia logopedczne i logorytmiczne w małych grupach,
  • gimnastyka korekcyjna,
  • koła zainteresowań: - kulinarne, muzyczno–artystyczne, geograficzne,
  • cykliczne zajęcia biblioteczne,
  • realizujemy pomoc psychologiczno–pedagogiczną.