Najnowsze Artykuły

Procedura bezpieczeństwa „ Zielony Zakątek” w Legnicy

Procedura bezpieczeństwa „ Zielony Zakątek” w Legnicy

Procedura bezpieczeństwa obowiązująca w Społecznym Przedszkolu TWP „ Zielony Zakątek” w Legnicy
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19

 

Podstawa prawna:

- § 18 ust.2 pkt 2 i 3 Rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2003r., Nr6, poz. 69 z późniejszymi  zmianami)

- Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019r., poz 59, oraz z 2020r. poz.322, 374 i 567)

  1. INFORMACJA DLA RODZICÓW O CZYNNIKACH RYZYKA DOTYCZĄCA COVID 19
  2. Procedura bezpieczeństwa
  3. DEKLARACJA RODZICÓW - należy wydrukować, wypełnić i oddać w przedszkolu. Deklaracja dostępna jest także do wypełnienia na miejscu
Nowa technika plastyczna

Nowa technika plastyczna

 


Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com

Wizyta w Bibliotece

Wizyta w Bibliotece

Grupa Biedronek odwiedziła dziś bibliotekę. Dzieci wysłuchały opowiadania o baranku i wykonały pracę plastyczną.

 


Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com

Created by LINELABOX