dzień otwarty

LICZBA DZIECI W GRUPIE:

W trosce o wysoką jakość opieki, indywidualne podejście i bezpieczeństwo naszych podopiecznych zapewniamy małą liczebność grup wiekowych (14-20 dzieci)

 Każda grupa prowadzona jest przez nauczyciela wychowawcę, przebywającego z dziećmi przez 8 godzin dziennie oraz panie do pomocy.

W naszym przedszkolu są trzy grupy wiekowe:

I      2,5 i 3-latki

II     3,5 i 4-latki

III    5 i 6-latki

Grupa I Pszczółki - wychowawca pani Agnieszka Tkaczyszyn

Grupa II Biedronki - wychowawca pani Izabela Kowalska-Końska

Grupa III Ekoludki- wychowawca pani Małgorzata Dolińska

Pomocą do grup młodszych dzieci jest pani Bożena Huzar

Zajęcia dodatkowe w naszym przedszkolu to:
 • Logorytmika - Pani Aneta Łozowska,
 • Język angielski pani Magdalena Stojko,
 • Rytmika pani Magdalena Stojko - rytmika jest przeplatana z językiem angielskim co zachęca dzieci do nauki poprzez zabawę i muzykę,

Dodatkowo w naszym przedszkolu prowadzone są koła zainteresowań w każdą środę:

 • Kącik kulinarny "Wiemy co jemy" prowadzi pani Izabela Kowalska-Końska,
 • Kącik muzyczno-artystyczny "Śpiewam gram i tańczę" prowadzi pani Małgorzata Dolińska.

W trosce o wysoka jakość opieki I edukacji, indywidualne podejście I bezpieczeństwo naszych przedszkolaków zapewniamy małą liczebność grup wiekowych ( 15 – 20 dzieci).

Realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego.

    "Zielony zakątek"  w ramach czesnego oferuje:

 • - 4 zdrowe posiłki
 • - zajęcia dydaktyczne rozwijające funkcje percepcyjno – motoryczne I poznawcze z zakresu edukacji
 • językowej, muzycznej, matematyczno – przyrodniczej, plastyczno – technicznej I ruchowej
 • - języka angielski
 • - zajęcia muzyczne przeplatane również z językiem angielskim
 • - zajęcia logopedczne I logorytmiczne w małych grupach
 • - gimnastyka korekcyjna
 • - koła zainteresowań: - kulinarne
 • - muzyczno – artystyczne
 • - geograficzne
 • - cykliczne zajęcia biblioteczne
 • - realizujemy pomoc psychologiczno – pedagogiczną