Zielony Zakątek

Społeczne Przedszkole TWP w Legnicy

Sprawdź ofertę

Adres

Wielogórska 41, Legnica

telefon

+48 668 312 811; +48 728 960 202

email

zielonyzakatektwp@o2.pl

Przedszkole Zielony Zakątek w Legnicy

Krótko o nas

Przedszkole Zielony Zakątek w Legnicy

Przedszkole jest placówką przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawioną na  osiąganie sukcesu.Umożliwiamy wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska. Atmosfera sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji wobec wszelkich „inności”. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola. Program Przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wielokierunkowy rozwój jego aktywności oraz osobowości. Zatrudniamy wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczna. Przedszkole stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna. Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikacje interpersonalną.

Przedszkole Zielony Zakątek w Legnicy

Aktualności

06/02/2024

Bal karnawałowy

Dnia 06 lutego 2024 r. w przedszkolu odbył się bal karnawałowy.

Czytaj więcej...

01/02/2024

Dzień Babci i Dziadka

W dniach 29- 31 stycznia w przedszkolu odbyły się uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka. Każda z grup przygotowała swój program artystyczny. 

Czytaj więcej...